http://www.kunsthaus.ch/fr/expositions/retrospective/1920-1929/1925

Kunsthaus Zürich

Expositions 1925

Zürcher Bildnisse und Gelegenheitsgraphik
11.12.1924-11.01.1925
Catalogue de l'exposition

Carl Burckhardt, Otto Gampert, Ottilie Roederstein, Fanny Brügger, Jakob Ritzmann
11.01.1925-01.02.1925
Catalogue de l'exposition

Helen Dahm, Ulysse Dutoit, Albert Franzoni, François Gos, Jean Hellé, Jean Iten, R. Lackerbauer, William Métein, Gregor Rabinovitch, Alexander Soldenhoff, August Weber, Eugen Zeller, Hermann Hubacher
05.02.1925-25.02.1925
Catalogue de l'exposition

Paul Bodmer, Ignaz Epper, H. Huber, E. Morgenthaler, Fritz Pauli, Carl Roesch, J.v. Tscharner, Karl Walser, Hermann Haller
28.02.1925-31.03.1925
Catalogue de l'exposition

Hermann Gattiker, Hugo Siegwart, Arthur Volkmann, Hans v. Marées
05.04.1925-03.05.1925
Catalogue de l'exposition

Landschaftstudien von Arnold Böcklin
25.04.1925 - Anfang Mai 1925
Catalogue de l'exposition

XVI. Nationale Kunstausstellung
28.05.1925-19.07.1925
Catalogue de l'exposition

Internationale Ausstellung
08.08.1925-30.09.1925
Catalogue de l'exposition
Brochure de l'exposition
Brochure de l'exposition intérimaire

Baccio Bacci, Giovanni Giacometti, Oskar Lüthy, Graphisches Kabinett (M. Barraud, O. Baumberger, Ed. Bick, H. Bischoff, A. Blanchet, I. Epper, W. Gimmi, K. Hosch, H. Huber, K. Hügin, E. Morgenthaler, A. H. Pellegrini, G. Rabinovitch, E. G. Rüegg, Ed. Stiefel, N. Stöcklin, K. Walser, E. Zeller, Mappe Zürich), Hedwig Braus, Laurent F. Keller
04.10.1925-01.11.1925
Catalogue de l'exposition

Zeichnungen von Johann Heinrich Füssli
20.10.1925-01.11.1925
Catalogue de l'exposition

E. Bucherer, G. François, Albert Frey, Dora Hauth, H. Huber, R. Kündig, Adèle Lilljeqvist, H. Schöllhorn, A. Segenreich, A. de Spengler, Hans Stocker, Ad. Thomann, F. Traffelet, W. Weber, Hanns Welti, Alfred Kubin
05.11.1925-06.12.1925
Catalogue de l'exposition

Sektion Zürich GSMBA
11.12.1925-13.01.1926
Catalogue de l'exposition