http://www.kunsthaus.ch/fr/informations/la-compagnie/domaines-specialises/?redirect_url=title%3DPr%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%E2%80%9Et

Kunsthaus Zürich

De gauche à droite: Martina Pfister, Esther Braun-Kalberer, Franziska Lentzsch (responsable), Carlotta Graedel Matthäi
Photo: Lena Huber, œuvre: Sigmar Polke, © 2015 ProLitteris, Zurich
De gauche à droite: Martina Pfister, Esther Braun-Kalberer, Franziska Lentzsch (responsable), Carlotta Graedel Matthäi
Photo: Lena Huber, œuvre: Sigmar Polke, © 2015 ProLitteris, Zurich